Služby

Riešenie pre Vašu budovu, projekt

  • Návrh vzduchotechniky, chladenia a klimatizácie  (dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutkového stavu)
  • Zamerania skutkového stavu a virtualizácia existujúcich budov modernými metódami (3D mračno bodov)
  • Technické poradenstvo

Potrebovali by ste

  • účinný, hospodárny a funkčný systém?
  • estetické riešenie v súlade s interiérom?
  • jednoduché riadenie, prevádzku a údržbu systému?
  • lepšiu koordináciu projektových prác vďaka 3D návrhu?

Klientom zaručujeme individuálny prístup, komplexné riešenie s použitím najmodernejších technológií projektovania, rešpektujúc platné normy a predpisy,

Kontaktujte nás radi Vám poradíme